ZANO ZANOZano 未审核
币种未审核,该币种风险系数较高,若你认为信息有误可联系我们:BDmifengcha(微信号)
0.4200187.26%
24h量: 39.31万24h额: 16.53万
1天1周1月3月1年今年全部
  • 类型
  • 上市时间
  • 市值507.7万
  • 排名
  • 全球总市值占比 --%
  • 流通数量12087477.03(1209万)ZANO
  • 总量18400000(1840万)ZANO
  • 流通率 65.69%
  • 换手率 3.26%
  • 历史最高4.14362